Kulturarv i flere etager

18. maj 2022

Når vi i dagligdagen farer gennem byen på vej til og fra arbejde, er det let at overse de kulturelle, historiske og arkitektoniske værdier, som etageejendomme bidrager med.

Etageejendomme i byerne er en utrolig vigtig del af vores bygningskultur. De fortæller om forandringerne i en periode, hvor mange flyttede fra land til by, og hvor velfærdsstaten blev født. I dag rummer etageejendomme en fortælling om det samfund, vi præges af. Vi har talt med en af dem, der rådgiver og arbejder indgående med byens etageejendomme, arkitekt Jens Aaberg fra Aaberg Arkitekter.

Når vi i dagligdagen farer gennem byen på vej til og fra arbejde, er det let at overse de kulturelle, historiske og arkitektoniske værdier, som etageejendomme bidrager med.

Det er særligt bygninger fra perioden 1870 til 1920, der burde fange vores opmærksomhed i meget højere grad, end de gør. Hos Aaberg Arkitekter arbejder ejer Jens Aaberg med byggesager i etageejendomme på Østerbro, Nørrebro, i Valby og indre København.  

”Vi får vores opgaver via referencer og kontakter, der spreder sig fra projekt til projekt. Og vi forsøger altid at skubbe løsningerne i den rigtige retning,” siger Jens Aaberg.

”Vi har et særligt fokus på at respektere de tanker, som arkitekten, bygmesteren og de udførende gjorde sig, da bygningen blev opført. Derfor kigger vi altid på de originale materialer og de smukke håndværksmæssige løsninger, som naturligvis skal bevares. Jeg oplever nærmest aldrig, at en bestyrelse erklærer sig uenig i mine anbefalinger.”

“Det handler i bund og grund om at vælge det vigtigste. At prioritere de kulturbærende ting, og så forsøge at overbevise bygherren, f.eks. en mindre boligforening, om, at vi for enhver pris skal bevare facadedekorationen, fordi den er noget helt særligt,” forklarer Jens Aaberg og fortsætter: ”Man må gerne skubbe lidt til ejerkredsen, så de får øje på og begynder at sætte mere pris på de værdier, som ejendommen rent faktisk besidder.”


Jens Aaberg er stærk fortaler for, at man ser på hele kulturmiljøer, når man skal udpege bevaringsinteresserne. Det nytter ikke at bevare et nok så bevaringsværdigt hovedhus, hvis man samtidig forsømmer eller nedriver alt det omgivende, sidebygninger, park, med mere.

Efter 23 års ansættelser på forskellige tegnestuer i bl.a. Berlin, hvor branchen arbejder ambitiøst og systematisk med bygningsrestaurering, etablerede Jens Aaberg i 2015 sin egen tegnestue.

Jens Aaberg er medlem af bestyrelsen i By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, hvor han bl.a. er en del af Frednings- og bevaringsudvalget. Han var blandt de første til at bakke op om Byghåndværk – længe før stiftelsen.

Endnu en ildsjæl har krydset vores vej

Etageejendomme i byerne er en utrolig vigtig del af vores bygningskultur. De fortæller om forandringerne i en periode, hvor mange flyttede fra land til by, og hvor velfærdsstaten blev født. I dag rummer etageejendomme en fortælling om det samfund, vi præges af. Vi har talt med en af dem, der rådgiver og arbejder indgående med byens etageejendomme, arkitekt Jens Aaberg fra Aaberg Arkitekter.

Når vi i dagligdagen farer gennem byen på vej til og fra arbejde, er det let at overse de kulturelle, historiske og arkitektoniske værdier, som etageejendomme bidrager med.

Det er særligt bygninger fra perioden 1870 til 1920, der burde fange vores opmærksomhed i meget højere grad, end de gør. Hos Aaberg Arkitekter arbejder ejer Jens Aaberg med byggesager i etageejendomme på Østerbro, Nørrebro, i Valby og indre København.  

”Vi får vores opgaver via referencer og kontakter, der spreder sig fra projekt til projekt. Og vi forsøger altid at skubbe løsningerne i den rigtige retning,” siger Jens Aaberg.

”Vi har et særligt fokus på at respektere de tanker, som arkitekten, bygmesteren og de udførende gjorde sig, da bygningen blev opført. Derfor kigger vi altid på de originale materialer og de smukke håndværksmæssige løsninger, som naturligvis skal bevares. Jeg oplever nærmest aldrig, at en bestyrelse erklærer sig uenig i mine anbefalinger.”

“Det handler i bund og grund om at vælge det vigtigste. At prioritere de kulturbærende ting, og så forsøge at overbevise bygherren, f.eks. en mindre boligforening, om, at vi for enhver pris skal bevare facadedekorationen, fordi den er noget helt særligt,” forklarer Jens Aaberg og fortsætter: ”Man må gerne skubbe lidt til ejerkredsen, så de får øje på og begynder at sætte mere pris på de værdier, som ejendommen rent faktisk besidder.”


Jens Aaberg er stærk fortaler for, at man ser på hele kulturmiljøer, når man skal udpege bevaringsinteresserne. Det nytter ikke at bevare et nok så bevaringsværdigt hovedhus, hvis man samtidig forsømmer eller nedriver alt det omgivende, sidebygninger, park, med mere.

Efter 23 års ansættelser på forskellige tegnestuer i bl.a. Berlin, hvor branchen arbejder ambitiøst og systematisk med bygningsrestaurering, etablerede Jens Aaberg i 2015 sin egen tegnestue.

Jens Aaberg er medlem af bestyrelsen i By og Land Danmark – Landsforeningen for Bygnings- og Landskabskultur, hvor han bl.a. er en del af Frednings- og bevaringsudvalget. Han var blandt de første til at bakke op om Byghåndværk – længe før stiftelsen.

Endnu en ildsjæl har krydset vores vej

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu