Dialog og debat

Bliv klogere sammen …

Der findes ingen dumme spørgsmål ...

I kvalitetsarbejdet er det det historiske udgangspunkt, der definerer løsningen. Der er flere måder at løse en opgave på.

Kvalitetsarbejde går på tværs af fag dvs. imellem håndværk, materialer, arkitektur, rådgivning og vidensinstitutioner.

Med et virksomhedsabonnement på Byghåndværk har både du og dine medarbejdere mulighed for at være med i faglige debatter og dialogen om de gode løsninger.

I det lukkede debatforum kan du stille alle de spørgsmål du gerne vil have professionel sparring på, eller vi kan i fællesskab bringe et større emne op til debat. Det er igennem svarene vi kan hjælpe hinanden med at blive klogere. 

Vi giver hinanden håndslag på, at den gode tone overholdes, og at ingen vil opleve at føle sig til besvær.

Hvis du ikke allerede er abonnent kan du anmode om abonnement her …

Dit professionelle netværk for bygningskulturen

Skal du med?

Udfordringer er noget vi løser sammen ...

Det er almen kendt blandt alle faggrupper, at de bygge- og renoveringsprojekter, der har den største succes, er dem, hvor rådgivere, håndværkere og øvrige samarbejdsparter i fællesskab har taget fat i konflikter og løst dem i en god tone.

Debatten er et lukket forum, hvor du og dine medarbejdere kan bidrage til det gode samarbejde, ved at sætte ord  på de pudsigheder I oplever undervejs i en byggeproces.

Vær med til at sætte dagsordenen ...

Som abonnent på Byghåndværk kan du og dine medarbejdere deltage i “snakken” i det lukkede debatforum.

Vi giver hinanden håndslag på, at den gode tone overholdes, og at ingen vil opleve at føle sig til besvær.

Stil et spørgsmål, eller bring et emne du gerne vil have belyst, op til debat. Du finder de seneste emner i debatten her …

Debatforum

Den gode kundeoplevelse

Samarbejde på tværs

Hvordan undgår jeg klumper i kalken?

Hvem rydder op på byggepladsen?

Bæredygtige byggematerialer i bygningskulturens kontekst

Bliv en del af byghåndværk fællesskabet

Vi er allerede med ...

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu