Forretningsudvikling hvordan?

19. november 2021

I Byghåndværks mission skriver vi, at vi ønsker at bidrage til at udvikle forretningsområdet og virksomhederne indenfor bevaringsområdet – men kan vi overhovedet det?

Ja det kan vi, og det skal foregå på flere måder for at batte mest

Alle virksomheder kan hele tiden arbejde på at forbedre sig. Flere værktøjer ex. Væksthjulet er designet, så virksomhedsejeren spørges 360 grader rundt om virksomhedens drift. Det betyder, at du som virksomhedsansvarlig får et overblik over, hvor forbedringspotentialet er størst – og sammen diskuterer vi, hvor der skal sættes ind her og nu og hvad der følger efter om 3 måneder.

Hvilke emner er på banen? 
Det er alt fra forretningsidé, produktportefølje, forretningsgang, netværk, markedsføring, salg og service, økonomistyring (analyse), it-systemer, fysiske faciliteter m.v. – Byghåndværk er altid klar til en 1-1 sparring med abonnenter – vi stiller spørgsmålene, og sammen finder vi vejen frem til en prioritering af de næste skridt.

At løfte forretningsområdet som helhed
Sammen kan vi gøre flere ting for at løfte forretningsområdet og arbejde for en bedre profilering af bevaringsområdet. Det handler om en bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde, eller arbejdet for at løfte kvalitet og bedre uddannelse. Ikke mindst skal det være lettere for kunder at igangsætte bygge og restaureringsopgaver. Det gør vi ved at arbejde med tilgængeligheden, skabe inspiration, tryghed og overblik.

Byghåndværk medvirker til at skabe bedre samarbejde på tværs af fag og værdikæderne. Med dit abonnement får du lettere adgang til udbud, kvalitetssamarbejde, bedre ressourceudnyttelse, uddannelse, rekruttering, ny faglig viden og gammel . Omtalen af bevaringsområdet, det bæredygtige perspektiv og den inspiration, som bevaringsområdet tilbyder byggeriet som helhed m.h.t. materialer, teknikker og løsningsdesign, får et samlet løft til glæde for din virksomhed.

Sammen med områdets virksomheder taler Byghåndværk bygningskulturen op som trend og værdi, som både nuværende og kommende kunder kan hente inspiration og løsninger fra. Bygningskulturen indgår som ingrediens i nybyggeri sideløbende med at vi sammen formidler kvaliteterne ved at restaurere og bygge videre på den bevaringsværdige bygningsmasse.

Beskedenhed og tålmodighed
Vi er naturligvis kun én løftestang blandt mange – for et løft af et forretningsområde tager tid og involverer mange indsatser. Byghåndværk deltager med afsæt i bevaringsområdets virksomheder i dette løft. Vi ønsker at bidrage til at styrke både din og de øvrige virksomhedernes soliditet og forretningsmæssige drift.

Ja det kan vi, og det skal foregå på flere måder for at batte mest

Alle virksomheder kan hele tiden arbejde på at forbedre sig. Flere værktøjer ex. Væksthjulet er designet, så virksomhedsejeren spørges 360 grader rundt om virksomhedens drift. Det betyder, at du som virksomhedsansvarlig får et overblik over, hvor forbedringspotentialet er størst – og sammen diskuterer vi, hvor der skal sættes ind her og nu og hvad der følger efter om 3 måneder.

Hvilke emner er på banen? 
Det er alt fra forretningsidé, produktportefølje, forretningsgang, netværk, markedsføring, salg og service, økonomistyring (analyse), it-systemer, fysiske faciliteter m.v. – Byghåndværk er altid klar til en 1-1 sparring med abonnenter – vi stiller spørgsmålene, og sammen finder vi vejen frem til en prioritering af de næste skridt.

At løfte forretningsområdet som helhed
Sammen kan vi gøre flere ting for at løfte forretningsområdet og arbejde for en bedre profilering af bevaringsområdet. Det handler om en bedre ressourceudnyttelse gennem samarbejde, eller arbejdet for at løfte kvalitet og bedre uddannelse. Ikke mindst skal det være lettere for kunder at igangsætte bygge og restaureringsopgaver. Det gør vi ved at arbejde med tilgængeligheden, skabe inspiration, tryghed og overblik.

Byghåndværk medvirker til at skabe bedre samarbejde på tværs af fag og værdikæderne. Med dit abonnement får du lettere adgang til udbud, kvalitetssamarbejde, bedre ressourceudnyttelse, uddannelse, rekruttering, ny faglig viden og gammel . Omtalen af bevaringsområdet, det bæredygtige perspektiv og den inspiration, som bevaringsområdet tilbyder byggeriet som helhed m.h.t. materialer, teknikker og løsningsdesign, får et samlet løft til glæde for din virksomhed.

Sammen med områdets virksomheder taler Byghåndværk bygningskulturen op som trend og værdi, som både nuværende og kommende kunder kan hente inspiration og løsninger fra. Bygningskulturen indgår som ingrediens i nybyggeri sideløbende med at vi sammen formidler kvaliteterne ved at restaurere og bygge videre på den bevaringsværdige bygningsmasse.

Beskedenhed og tålmodighed
Vi er naturligvis kun én løftestang blandt mange – for et løft af et forretningsområde tager tid og involverer mange indsatser. Byghåndværk deltager med afsæt i bevaringsområdets virksomheder i dette løft. Vi ønsker at bidrage til at styrke både din og de øvrige virksomhedernes soliditet og forretningsmæssige drift.

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu