Spiller traditionerne en rolle på Building Green ?

4. november 2021

Et af de nøglespørgsmål som vi i Byghåndværk har taget med til efterårets Building Green er, om vores bygningskultur findes i temaerne, når man snakker om grøn omstilling og bæredygtighed.

Indgår bygningskulturens traditioner og erfaringer overhovedet, når man drøfter byggeri og bæredygtighed på efterårets Building Green i Forum …

Hvis den gør, så skal vi jo ikke kun kunne finde den hos de materialeproducenter der udstiller, og viser vejen mod den grønne omstilling af byggeriet overfor husejere, kommunale bygherrer, håndværkere og rådgivere, der ivrigt shopper rundt blandt de mange udstillere. Den skal jo også være til stede i de indlæg og temaer, som er på programmet på de mange scener rundt om i Forum.

Building Green gennemføres for 10. gang i København – og vi kan konstatere, at interessen er usvækket, alle 190 udstillingsstande er besat – og der er fuldt program på 6 scener parallelt og et stort antal tilhørere alle steder.
 
Det korte svar på vores spørgsmål er – JA, vores kulturhistoriske byggetradition er i høj grad til stede. Blandt udstillerne finder vi gode venner af Byghåndværk som KALK og Havnens Hænder, som har masser at se til. Og blandt debattørerne er vores egen Mads Okking blandt dem, der melder kontant ud i debatten om bæredygtighed i byggeriet: ”Stop det meningsløse akkordarbejde – og lær i stedet medarbejderne, hvad kvalitet i byggeriet er. Giv dem den faglige stolthed tilbage.”
 
Men bygningskulturen er også til stede i alle de andres indlæg – i nye og mere vidtgående dagsordener end hidtil:  ”Alt er forbundet”, derfor bør alt vurderes ud fra denne målestok. Vi er gået fra ”vugge-til-vugge” tænkning, da Buildings Green startede i 2010 til ”Absolut Bæredygtighed” – altså bæredygtighed i alle henseender, mener Kasper Guldager og Home Earth.
 
To af de unge arkitekter – indehaverne af JEBA – siger det på en anden måde: Alt byggeri skal vurderes ud fra om det er kulturelt bæredygtigt – det må ikke miste forbindelsen til stedet og traditionerne, og de går selv foran med restaureringen af Utzons ”Romerhusene”.
 
Selv om solcelletage og materialer med indbyggede sensorer og intelligens naturligvis også fylder blandt udstillerne, så kan vi konstatere at halm, kalk, strå og træ indgår med stadig større styrke i materialeudvalget, hvilket Havnens Hænder og KALK jo er gode eksponenter for. Der er et markant øget fokus på ressourceforbruget ved nybyggeri, det vil dominere den samfundsmæssige dagsorden fra nu, mener Lone Wiggers partner i CF Møller.
 
Selv når vi husker på, at det er den grønne del af byggebranchen der mødes for 10. gang, så gør det alligevel indtryk, at så mange udtrykker sig så markant om det skifte, der i gang. Vores kulturhistorie er i høj grad en del af den inspiration man skaber morgendagens løsninger ud fra.
 
Glæd dig allerede nu til marts 2022, hvor Building Green gennemføres i Aarhus.

Indgår bygningskulturens traditioner og erfaringer overhovedet, når man drøfter byggeri og bæredygtighed på efterårets Building Green i Forum …

Hvis den gør, så skal vi jo ikke kun kunne finde den hos de materialeproducenter der udstiller, og viser vejen mod den grønne omstilling af byggeriet overfor husejere, kommunale bygherrer, håndværkere og rådgivere, der ivrigt shopper rundt blandt de mange udstillere. Den skal jo også være til stede i de indlæg og temaer, som er på programmet på de mange scener rundt om i Forum.

Building Green gennemføres for 10. gang i København – og vi kan konstatere, at interessen er usvækket, alle 190 udstillingsstande er besat – og der er fuldt program på 6 scener parallelt og et stort antal tilhørere alle steder.
 
Det korte svar på vores spørgsmål er – JA, vores kulturhistoriske byggetradition er i høj grad til stede. Blandt udstillerne finder vi gode venner af Byghåndværk som KALK og Havnens Hænder, som har masser at se til. Og blandt debattørerne er vores egen Mads Okking blandt dem, der melder kontant ud i debatten om bæredygtighed i byggeriet: ”Stop det meningsløse akkordarbejde – og lær i stedet medarbejderne, hvad kvalitet i byggeriet er. Giv dem den faglige stolthed tilbage.”
 
Men bygningskulturen er også til stede i alle de andres indlæg – i nye og mere vidtgående dagsordener end hidtil:  ”Alt er forbundet”, derfor bør alt vurderes ud fra denne målestok. Vi er gået fra ”vugge-til-vugge” tænkning, da Buildings Green startede i 2010 til ”Absolut Bæredygtighed” – altså bæredygtighed i alle henseender, mener Kasper Guldager og Home Earth.
 
To af de unge arkitekter – indehaverne af JEBA – siger det på en anden måde: Alt byggeri skal vurderes ud fra om det er kulturelt bæredygtigt – det må ikke miste forbindelsen til stedet og traditionerne, og de går selv foran med restaureringen af Utzons ”Romerhusene”.
 
Selv om solcelletage og materialer med indbyggede sensorer og intelligens naturligvis også fylder blandt udstillerne, så kan vi konstatere at halm, kalk, strå og træ indgår med stadig større styrke i materialeudvalget, hvilket Havnens Hænder og KALK jo er gode eksponenter for. Der er et markant øget fokus på ressourceforbruget ved nybyggeri, det vil dominere den samfundsmæssige dagsorden fra nu, mener Lone Wiggers partner i CF Møller.
 
Selv når vi husker på, at det er den grønne del af byggebranchen der mødes for 10. gang, så gør det alligevel indtryk, at så mange udtrykker sig så markant om det skifte, der i gang. Vores kulturhistorie er i høj grad en del af den inspiration man skaber morgendagens løsninger ud fra.
 
Glæd dig allerede nu til marts 2022, hvor Building Green gennemføres i Aarhus.

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu