Villerup H – Pil, Patina, Poesi og Pandeplader – Del 1 af 3

31. august 2021

Mellem Lønstrup og Hjørring, på en landskabelig ødannelse af marker med pil og en stringent læhegnsstruktur ligger Villerup Hovedgård. Læs med her i første afsnit af tre ...

Af arkitekt MAA Lise Breum Knakkergaard, E+N Arkitektur
 
E+N Arkitektur har varetaget det store istandsættelsesarbejde ved Villerup Hovedgaard med transformationen af den gamle bindingsværkslade og sidelængerne til opdaterede produktionslokaler. Her har gårdens omdrejningspunkt – pileproduktionen – spillet en stor rolle. 

Projektet, som startede i 2014, er et eksempel på en langsigtet helhedsplan, som med aktivering af anlæggets centrale bygninger sikrer stedets værdier for eftertiden og tilfører nye lag til historien. Der er arbejdet bevidst med materialer, farver, lys og selvfølgelig pilen som karaktergivende facadeelement. Nyt og gammelt komplementerer hinanden samt fremhæver bygningernes sammenhæng og individuelle kvaliteter. 

Ejerne af Villerup Hovedgaard, Vibe og Johannes Falk, åbnede dørene til en officiel indvielse af den restaurerede Hovedgård den 28. september 2018, hvor blandt andet flere lokale foreninger – herunder Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur – deltog.
 
 
Udvikling og bevaring
Projektet er en del af Realdanias kampagne – Fremtidens Herregård, som har støttet projekter, der revitaliserer herregårdens bygningsarv og genopfinder herregården som lokal dynamo og omdrejningspunkt. Vibe og Johannes kvalificerede sig til deltagelse i kampagnen med en idé om at aktivere Villerups kvaliteter samt kulturarv i lokalområdet ved at facilitere dyrkning af energiafgrøder og være energiforsyning for lokalområdet. I dag opvarmer Villerup eksempelvis Skallerup Seaside Resort. 

Gennem et tæt samarbejde med Vibe og Johannes, og med udgangspunkt i deres virksomheder Nordic Biomass og PileByg, har E+N Arkitektur udarbejdet en helhedsplan, der tager udgangspunkt i en analyse af Villerups værdier og udfordringer – helt fra det store landskab til bygningsskala. Helhedsplanen sikrer, at de centrale bygninger omkring gårdspladsen bevares og aktiveres. Samtidig udlægges en struktur til nye produktionsbygninger i tilknytning til det oprindelige anlæg, hvor driften kan udvikle sig uden begrænsninger og uden de historiske bygninger lider overlast. 

Stedet, historien og værdierne
Det oprindelige anlæg bestod af en opdeling i ladegård og hovedbygning med en vejføring imellem de to anlæg og en voldgrav anlagt omkring hovedbygningen. Selvom den oprindeligt trefløjede hovedbygning har mistet sine fløje gælder denne bygningsmæssige anlægsorden stadig. I dag ses antydninger af de to sidefløje ved et niveauskift i pikstensbelægningen, der med sin samlende egenskab på smukkeste vis knytter hovedbygning og ladegård sammen i ét anlæg, og definerer den sluttede, symmetriske gårdsplads.

Anlæggets gamle dame, den 80 meter lange bindingsværkslade, blev oprindeligt opført i 1700-tallet på Lolland Falster, men blev skilt ad og genopført som den vestlige længe i ladegården mod landevejen. Ladens ormædte og meget ombyggede højremskonstruktion samt faretruende skrånende vestfacade har begrænset anvendelsen af laden i mange år, og var således tæt på nedrivning. Ikke desto mindre var det laden – den gamle dame – der sammen med gårdspladsen, udgjorde den bærende værdi, og hvis Villerup skulle bevare sin autenticitet, skulle laden bevares. Dette forhold gælder ikke for de to sidelænger, der er opført i 1950’erne som kostald og svinestald. De var ikke på samme måde værdiskabende for helheden, – og de kunne med fordel opdateres funktionelt og transformeres arkitektonisk. Samlet set bestod udfordringen i at skabe en større sammenhængskraft i anlæggets ydre, og at give bygningerne en funktion, der kunne bidrage til livet på gården og forankre stedet, historien og værdierne.       
 
Af arkitekt MAA Lise Breum Knakkergaard, E+N Arkitektur
 
E+N Arkitektur har varetaget det store istandsættelsesarbejde ved Villerup Hovedgaard med transformationen af den gamle bindingsværkslade og sidelængerne til opdaterede produktionslokaler. Her har gårdens omdrejningspunkt – pileproduktionen – spillet en stor rolle. 

Projektet, som startede i 2014, er et eksempel på en langsigtet helhedsplan, som med aktivering af anlæggets centrale bygninger sikrer stedets værdier for eftertiden og tilfører nye lag til historien. Der er arbejdet bevidst med materialer, farver, lys og selvfølgelig pilen som karaktergivende facadeelement. Nyt og gammelt komplementerer hinanden samt fremhæver bygningernes sammenhæng og individuelle kvaliteter. 

Ejerne af Villerup Hovedgaard, Vibe og Johannes Falk, åbnede dørene til en officiel indvielse af den restaurerede Hovedgård den 28. september 2018, hvor blandt andet flere lokale foreninger – herunder Landsforeningen for bygnings- og landskabskultur – deltog.
 
 
Udvikling og bevaring
Projektet er en del af Realdanias kampagne – Fremtidens Herregård, som har støttet projekter, der revitaliserer herregårdens bygningsarv og genopfinder herregården som lokal dynamo og omdrejningspunkt. Vibe og Johannes kvalificerede sig til deltagelse i kampagnen med en idé om at aktivere Villerups kvaliteter samt kulturarv i lokalområdet ved at facilitere dyrkning af energiafgrøder og være energiforsyning for lokalområdet. I dag opvarmer Villerup eksempelvis Skallerup Seaside Resort. 

Gennem et tæt samarbejde med Vibe og Johannes, og med udgangspunkt i deres virksomheder Nordic Biomass og PileByg, har E+N Arkitektur udarbejdet en helhedsplan, der tager udgangspunkt i en analyse af Villerups værdier og udfordringer – helt fra det store landskab til bygningsskala. Helhedsplanen sikrer, at de centrale bygninger omkring gårdspladsen bevares og aktiveres. Samtidig udlægges en struktur til nye produktionsbygninger i tilknytning til det oprindelige anlæg, hvor driften kan udvikle sig uden begrænsninger og uden de historiske bygninger lider overlast. 

Stedet, historien og værdierne
Det oprindelige anlæg bestod af en opdeling i ladegård og hovedbygning med en vejføring imellem de to anlæg og en voldgrav anlagt omkring hovedbygningen. Selvom den oprindeligt trefløjede hovedbygning har mistet sine fløje gælder denne bygningsmæssige anlægsorden stadig. I dag ses antydninger af de to sidefløje ved et niveauskift i pikstensbelægningen, der med sin samlende egenskab på smukkeste vis knytter hovedbygning og ladegård sammen i ét anlæg, og definerer den sluttede, symmetriske gårdsplads.

Anlæggets gamle dame, den 80 meter lange bindingsværkslade, blev oprindeligt opført i 1700-tallet på Lolland Falster, men blev skilt ad og genopført som den vestlige længe i ladegården mod landevejen. Ladens ormædte og meget ombyggede højremskonstruktion samt faretruende skrånende vestfacade har begrænset anvendelsen af laden i mange år, og var således tæt på nedrivning. Ikke desto mindre var det laden – den gamle dame – der sammen med gårdspladsen, udgjorde den bærende værdi, og hvis Villerup skulle bevare sin autenticitet, skulle laden bevares. Dette forhold gælder ikke for de to sidelænger, der er opført i 1950’erne som kostald og svinestald. De var ikke på samme måde værdiskabende for helheden, – og de kunne med fordel opdateres funktionelt og transformeres arkitektonisk. Samlet set bestod udfordringen i at skabe en større sammenhængskraft i anlæggets ydre, og at give bygningerne en funktion, der kunne bidrage til livet på gården og forankre stedet, historien og værdierne.       
 

Udgivet af

E+N ARKITEKTUR A/S
E+N Arkitektur A/S ejes og ledes i dag af arkitekterne MAA Finn Larsen, Lise Breum Knakkergaard, Jesper Back, Thomas Friis, Torben Kjær og Jostein Burmann. Tegnestuen blev grundlagt i 1958 af arkitektægteparret Inger og Johannes Exner. E+N Arkitektur har en særlig kernekompetence i at udvikle og skabe projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt og har gennem mange år samlet erfaring med istandsættelse af – og tilbygninger til – fredede og bevaringsværdige bygninger.


Tegnestuen har i dens 50 års virke bl.a. forestået restaureringen af Koldinghus i perioden under ledelse af Inger og Johannes Exner samt revitaliseringen af UNESCO World Heritage-ruinen S:t. Nicolai i Visby. Gennem disse og mange øvrige projekter har tegnestuen udviklet strategier og holdninger til at arbejde med kulturarv og historisk inspireret nybyggeri.


Tegnestuen har gennem årene stået for opførelsen af et stort antal nye kirker og sognegårde. Desuden har tegnestuen arbejdet med en række projekter i spændingsfeltet mellem nyt og gammelt. Bl.a. ombygning af lade- og staldanlægget ved Hindsgavl Slot til hotel- og konferencefaciliteter, ny velkomstbygning til Spøttrup Borg, auditorium for Hærens Officersskole i Ridehuset ved Frederiksberg Slot samt nyindretning af den nedbrændte Stadtsfestzaal i Antwerpen (Belgien) til butiksarkade.


Det er tegnestuens formål, at tilgangen til hver enkelt opgave bliver individuel og har sit udgangspunkt i brugerens ønsker og behov. Der er på tegnestuen særligt stort fokus på materialekvaliteter og stoflighed og stor vilje til at forfølge kvaliteten fra helhed til detalje. Mange af tegnestuens byggerier i ind- og udland er prisbelønnede samt publiceret i både nationale og internationale tidsskrifter.

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu