Mentornetværk hjælper ideer til nye produkter videre

9. maj 2023

Med Boligfonden Kuben som partner er Byghåndværk gået i luften med et mentornetværk, der kan tilbyde sparring til projektmagere og iværksættere. Den primære målgruppe er legatmodtagere fra Boligfonden Kubens Spirekasse.

Hvert år uddeler Boligfonden Kuben en række legater til lærlinge, studerende og nyuddannede samt andre ildsjæle med gode idéer til udviklingsprojekter rettet mod byggeriet.

Mentornetværket har til formål at skubbe til ideejerne, så de går videre med at realisere deres produktideer, fremfor at disse havner i skuffen, når tilbud om job ellers hurtigt kan få overtaget i en tid, hvor der er mangel på faguddannede.

”Det er ikke nok at have en god idé for at få succes i byggeriet. Arbejder du med et nyt materiale, skal du ud i markedet og finde samarbejdspartnere, som vil prøve dit materiale af. Du skal teste dit materiale, finde finansiering, skalere dit produkt og markedsføre det til de rigtige målgrupper. De mange steps får flere iværksættere til at give op på forhånd, selvom de har en idé, som kan forandre branchen til det bedre. Derfor er det godt at have en erfaren mentor, som kan give gode råd til, hvordan du kommer videre og åbne døren til deres netværk”.  (Sidse Buch, direktør Boligfonden Kuben).

Mentornetværket er i gang

De to første mentoraftaler er i fuld gang. Den ene handler om et nyt byggemateriale – og her har mentorkontakten givet adgang til nøglepersoner og producenter indenfor den relevante gren af brancheområdet.

Den anden case handler om interiørdesign i den dyre ende af skalaen, hvordan skal markedsstrategien så se ud? Her er vi p.t. i gang med at finde frem til det rette set-up.

De to cases viser, at der er behov for både de brede (strategiske) kompetencer og den meget specialiserede viden indenfor byggeriet.

Bliv en del af mentornetværket på Byghåndværk

Mentornetværket kommer til at bestå af ca. 20 mentorer, der tilsammen kan dække disse behov ind – det brede og det specialiserede. De første mentorer er fundet og de næste er på vej ind på vores website – følg linket her i artiklen.

Mentorerne kontaktes af Byghåndværk 2-4 gange på et år. Mange gange er et enkelt (virtuelt) møde tilstrækkeligt, før mentees er klar til at sparre med den næste ressourceperson. Andre gange fortsætter mentoren over flere møder – helt efter individuelle aftaler og ønsker.

”Arbejdet som mentor er stærkt inspirerende. At møde unge mennesker med drive og nye ideer til branchen giver anledning til, at man selv får øje på nye ideer. Og at kunne hjælpe næste generation på vej i kraft af ens egen viden og erfaring er særdeles meningsfuldt for de allerfleste af os. Det synspunkt har jeg mødt mange gange i mit arbejde med mentorer”. (Jan Lindegaard, Byghåndværk).

Virksomheder, der er en del af Byghåndværk kan også få behov for sparring med en udefrakommende mentor – et par friske øjne, der kan stille spørgsmål ved den måde, man gør tingene på. De er velkomne til at bede om et møde med en mentor – så aftaler vi sammen et mentormøde.

Ønsker du at være mentor, er du også meget velkommen til at kontakte Jan Lindegaard jl@byghaandvaerk.dk tlf 2382 1607, så afklarer vi sammen, hvordan din profil passer ind i mentorkorpset.

Hvert år uddeler Boligfonden Kuben en række legater til lærlinge, studerende og nyuddannede samt andre ildsjæle med gode idéer til udviklingsprojekter rettet mod byggeriet.

Mentornetværket har til formål at skubbe til ideejerne, så de går videre med at realisere deres produktideer, fremfor at disse havner i skuffen, når tilbud om job ellers hurtigt kan få overtaget i en tid, hvor der er mangel på faguddannede.

”Det er ikke nok at have en god idé for at få succes i byggeriet. Arbejder du med et nyt materiale, skal du ud i markedet og finde samarbejdspartnere, som vil prøve dit materiale af. Du skal teste dit materiale, finde finansiering, skalere dit produkt og markedsføre det til de rigtige målgrupper. De mange steps får flere iværksættere til at give op på forhånd, selvom de har en idé, som kan forandre branchen til det bedre. Derfor er det godt at have en erfaren mentor, som kan give gode råd til, hvordan du kommer videre og åbne døren til deres netværk”.  (Sidse Buch, direktør Boligfonden Kuben).

Mentornetværket er i gang

De to første mentoraftaler er i fuld gang. Den ene handler om et nyt byggemateriale – og her har mentorkontakten givet adgang til nøglepersoner og producenter indenfor den relevante gren af brancheområdet.

Den anden case handler om interiørdesign i den dyre ende af skalaen, hvordan skal markedsstrategien så se ud? Her er vi p.t. i gang med at finde frem til det rette set-up.

De to cases viser, at der er behov for både de brede (strategiske) kompetencer og den meget specialiserede viden indenfor byggeriet.

Bliv en del af mentornetværket på Byghåndværk

Mentornetværket kommer til at bestå af ca. 20 mentorer, der tilsammen kan dække disse behov ind – det brede og det specialiserede. De første mentorer er fundet og de næste er på vej ind på vores website – følg linket her i artiklen.

Mentorerne kontaktes af Byghåndværk 2-4 gange på et år. Mange gange er et enkelt (virtuelt) møde tilstrækkeligt, før mentees er klar til at sparre med den næste ressourceperson. Andre gange fortsætter mentoren over flere møder – helt efter individuelle aftaler og ønsker.

”Arbejdet som mentor er stærkt inspirerende. At møde unge mennesker med drive og nye ideer til branchen giver anledning til, at man selv får øje på nye ideer. Og at kunne hjælpe næste generation på vej i kraft af ens egen viden og erfaring er særdeles meningsfuldt for de allerfleste af os. Det synspunkt har jeg mødt mange gange i mit arbejde med mentorer”. (Jan Lindegaard, Byghåndværk).

Virksomheder, der er en del af Byghåndværk kan også få behov for sparring med en udefrakommende mentor – et par friske øjne, der kan stille spørgsmål ved den måde, man gør tingene på. De er velkomne til at bede om et møde med en mentor – så aftaler vi sammen et mentormøde.

Ønsker du at være mentor, er du også meget velkommen til at kontakte Jan Lindegaard jl@byghaandvaerk.dk tlf 2382 1607, så afklarer vi sammen, hvordan din profil passer ind i mentorkorpset.

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu