Restaureringshåndværker på Fregatten Jylland

13. april 2022

Vi havde faktisk ikke tænkt over det, men restaureringshåndværket indenfor byggeriet, har jo et parallelt univers på det maritime område.

Det gik op for os, da vi mødte skibstømrer Johnny Knudsen på EUC Nord, hvor han deltager i restaureringsuddannelsen for at øge sit kendskab til de teknikker, der anvendes indenfor bygningsrestaurering.
 
Johnny arbejder på Fregatten Jylland som har sin egen håndværkerafdeling med 10 ansatte, og selv om den gamle fregat løbende kræver en stor vedligeholdelse er en vigtig del af forklaringen på de mange ansatte, at Fregatten driver sit eget restaureringsværft, hvor både glasfiber- og træskibe renoveres. Skibsrestaurering er naturligvis en del af restaureringshåndværket med egne fag som skibstømrer, kalfatrer etc.
 
Vi har besøgt Fregatten Jylland
Værftsleder Claus Skotte-Lund viste os rundt på de spændende arealer, som ligger bag Fregatten Jyllands udstillingsbygning. Her ligger værftets skibsbygningshal, der har en længde, så fregattens stormast kan huses under renovering. Her ligger også værftets skibssmedje, malerværksted, savværk og riggerværksted – foruden den store bedding.

Engang var det på Holmen det foregik – her holdt mere end 2.000 ansatte på Orlogsværftet nationens flåde intakt og byggede nyt, når det gamle var udtjent eller havde været i nærkamp med englændere eller svenskere Holmen udtjente gradvist sin rolle fra slutningen af 1800-tallet. Men noget af det gamle kulturmiljø fra Orlogsværftet blev genanvendt i Ebeltoft og er nu med en del af Fregatten Jyllands levende værftsmiljø med 5-6 værksteder.

På værftet er 10 håndværkere ansat – 4 bådebyggere, en maler, en smed, en rigger og 3 arbejdsmænd. Værftet har tradition for at tage lærlinge ind. Vores besøg faldt sammen med Sørens sidste arbejdsdag som bådebyggerlærling.

Et fag, der til vores overraskelse, nyder god tilgang i disse år.

Da museumsdirektør Karin Buhl Slæggerup stødte til os på rundturen, fortalte hun, at Fregatten Jylland og værftet gør meget for at formidle godt håndværk overfor egnens børn og unge.

I projektet Håndværk på Havnen inviteres skoleelever hvert år på en uges ophold, hvor de introduceres til at arbejde på 4 arbejdsstationer – skrog, maling, smedje og sejlloftet. I ugens løb bygger eleverne en katamaran, der som kulmination på ugens søsættes den sidste dag. På denne måde håber Fregatten Jylland at medvirke til at øge rekrutteringen til håndværksfagene. Håndværksvirksomheder er mere end velkommen til at blive en del af projektet – kontakt Karin på tlf. 2043 7254, hvis du vil vide mere.

BILLEDTEKSTER:
Foto 1: Masterne på Fregatten Jylland skal jævnligt en tur i skibsbygningshallen.

Foto 2: Johnny Knudsen på restaureringsuddannelse på EUC Nord. Bygger på en tårnkonstruktion, for jeg vil gerne kende til gamle tømmerkonstruktioner som her ”at snøre et gratspær op” for at være alsidig. Johnny kom fra Ærø til Fregatten i 1989, da den store renovering af Fregatten tog sin begyndelse efter en totaldonation (dvs. det der skal til) fra AP Møller Fonden.

Foto 3: En stump af Orlogsværftet på Holmen fungerer fortsat i Ebeltoft, her rebslageriet. Noget af det gamle kulturmiljø fra Holmen blev genanvendt i Ebeltoft og er nu med en del af Fregatten Jyllands levende værftsmiljø med 5-6 værksteder.

Foto 4: Hver vinter behandles et stykke af den gamle skibsside der i en årrække har været dækket af gammel sort alkydmaling – men som nu dækkes af et solidt lag linoliemaling. ”Dejligt” siger kollegerne, ”Nu kan vi arbejde ved siden af, når der males”.

Foto 5: Lige nu ligger det mindre dampdrevne fartøj Barkasse nr. 30 fra 1877 til vedligehold i værftets skibsbygningshal. Oprindeligt havde Barkassen sin plads på fregattens øverste dæk og blev brugt til at fragte gods og besætning mellem skib og land, når Fregatten Jylland lå for anker. Barkassen er udført i udsøgte materialer bl.a. teak og mahogni, vinterfældet elmetræ og canadisk Douglas. (Tekst og foto: Fregatten Jylland)

Det gik op for os, da vi mødte skibstømrer Johnny Knudsen på EUC Nord, hvor han deltager i restaureringsuddannelsen for at øge sit kendskab til de teknikker, der anvendes indenfor bygningsrestaurering.
 
Johnny arbejder på Fregatten Jylland som har sin egen håndværkerafdeling med 10 ansatte, og selv om den gamle fregat løbende kræver en stor vedligeholdelse er en vigtig del af forklaringen på de mange ansatte, at Fregatten driver sit eget restaureringsværft, hvor både glasfiber- og træskibe renoveres. Skibsrestaurering er naturligvis en del af restaureringshåndværket med egne fag som skibstømrer, kalfatrer etc.
 
Vi har besøgt Fregatten Jylland
Værftsleder Claus Skotte-Lund viste os rundt på de spændende arealer, som ligger bag Fregatten Jyllands udstillingsbygning. Her ligger værftets skibsbygningshal, der har en længde, så fregattens stormast kan huses under renovering. Her ligger også værftets skibssmedje, malerværksted, savværk og riggerværksted – foruden den store bedding.

Engang var det på Holmen det foregik – her holdt mere end 2.000 ansatte på Orlogsværftet nationens flåde intakt og byggede nyt, når det gamle var udtjent eller havde været i nærkamp med englændere eller svenskere Holmen udtjente gradvist sin rolle fra slutningen af 1800-tallet. Men noget af det gamle kulturmiljø fra Orlogsværftet blev genanvendt i Ebeltoft og er nu med en del af Fregatten Jyllands levende værftsmiljø med 5-6 værksteder.

På værftet er 10 håndværkere ansat – 4 bådebyggere, en maler, en smed, en rigger og 3 arbejdsmænd. Værftet har tradition for at tage lærlinge ind. Vores besøg faldt sammen med Sørens sidste arbejdsdag som bådebyggerlærling.

Et fag, der til vores overraskelse, nyder god tilgang i disse år.

Da museumsdirektør Karin Buhl Slæggerup stødte til os på rundturen, fortalte hun, at Fregatten Jylland og værftet gør meget for at formidle godt håndværk overfor egnens børn og unge.

I projektet Håndværk på Havnen inviteres skoleelever hvert år på en uges ophold, hvor de introduceres til at arbejde på 4 arbejdsstationer – skrog, maling, smedje og sejlloftet. I ugens løb bygger eleverne en katamaran, der som kulmination på ugens søsættes den sidste dag. På denne måde håber Fregatten Jylland at medvirke til at øge rekrutteringen til håndværksfagene. Håndværksvirksomheder er mere end velkommen til at blive en del af projektet – kontakt Karin på tlf. 2043 7254, hvis du vil vide mere.

BILLEDTEKSTER:
Foto 1: Masterne på Fregatten Jylland skal jævnligt en tur i skibsbygningshallen.

Foto 2: Johnny Knudsen på restaureringsuddannelse på EUC Nord. Bygger på en tårnkonstruktion, for jeg vil gerne kende til gamle tømmerkonstruktioner som her ”at snøre et gratspær op” for at være alsidig. Johnny kom fra Ærø til Fregatten i 1989, da den store renovering af Fregatten tog sin begyndelse efter en totaldonation (dvs. det der skal til) fra AP Møller Fonden.

Foto 3: En stump af Orlogsværftet på Holmen fungerer fortsat i Ebeltoft, her rebslageriet. Noget af det gamle kulturmiljø fra Holmen blev genanvendt i Ebeltoft og er nu med en del af Fregatten Jyllands levende værftsmiljø med 5-6 værksteder.

Foto 4: Hver vinter behandles et stykke af den gamle skibsside der i en årrække har været dækket af gammel sort alkydmaling – men som nu dækkes af et solidt lag linoliemaling. ”Dejligt” siger kollegerne, ”Nu kan vi arbejde ved siden af, når der males”.

Foto 5: Lige nu ligger det mindre dampdrevne fartøj Barkasse nr. 30 fra 1877 til vedligehold i værftets skibsbygningshal. Oprindeligt havde Barkassen sin plads på fregattens øverste dæk og blev brugt til at fragte gods og besætning mellem skib og land, når Fregatten Jylland lå for anker. Barkassen er udført i udsøgte materialer bl.a. teak og mahogni, vinterfældet elmetræ og canadisk Douglas. (Tekst og foto: Fregatten Jylland)

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu