Svanholm Gods tagsag

Genbrugssten på hele taget, nyistandsatte kviste, skorstene og manzardtag.

Oprettet den 29. marts 2023
Arbejde udført på: Svanholm gods 16 a, 4050 Skibby

Beskrivelse

Udgivet af: Center for bygningsbevaring RAADVAD

Den fredede hovedbygnings nordfløj har gennemgået en omfattende tagudskiftning. Center for Bygningsbevaring har bistået med forundersøgelse, hovedprojekt, indhentning af tilbud, afholdelse af licitation, byggeledelse og aflevering.

Udgivet af:

Center for bygningsbevaring RAADVAD

Center for Bygningsbevaring RAADVAD er et videncenter målrettet fredede og bevaringsværdige bygninger samt almindelige by- og landhuse. Centeret er specialiseret i arbejder med vedligeholdelse og restaurering med traditionelle håndværksfag og materialer. Vi tilbyder uvildig teknisk rådgivning, som er målrettet både statslige- og kommunale myndigheder, andre rådgivere, håndværkere samt private husejere.Raadvads årlige kursusrækker er især målrettet fagfolk; men Center for Bygningsbevaring arrangerer også en lang række andre kurser eller foredrag på bestilling fra f.eks. kommuner, tegnestuer eller skoler, der også arbejder med ældre bygninger. 

Samarbejdspartnere:
Bygherre - Svanholm Gods

Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu