Vi skal være med til at motivere byggebranchen

21. august 2023

Dan Skovgaard har ved Byghåndværks generalforsamling i juni måned fået den spændende opgave at sidde for bordenden i organisationens bestyrelse som formand.

Rokade i Byghåndværks bestyrelse giver plads til nye ansigter

Dan Skovgaard har ved Byghåndværks generalforsamling i juni måned fået den spændende opgave at sidde for bordenden i organisationens bestyrelse som formand. Han er dermed blevet den nye spilfordeler på de interessante udviklingsopgaver, der venter forude.

Rokaden i bestyrelsen sker dels, fordi vi har et stort ønske om at løfte Byghåndværk til nye højder. Her kommer Dans kompetencer til sin ret, da han kan komme med nye og lidt anderledes input fra andre brancher. Dels er der stor travlhed hos medstifterne af organisationen. Dette betød, at Jesper Bach ønskede at afgive formandskasketten, samt at Mads Okking ønskede at udtræde af bestyrelsen. Mads blev erstattet af Hans Bøjlund Andersen. Jesper bliver i bestyrelsen, men nu som menigt medlem.

I bygningskultursammenhæng er Dan et ubeskrevet blad, og der vil sikkert ikke være mange af vores abonnenter og samarbejdspartnere, som tidligere har stødt på ham. Alligevel mener vi, at Dan er det helt rigtige valg.

Bæredygtighed på dagsordenen

Dan kommer med en solid baggrund fra erhvervsfremme på lokalt plan og erhvervsudvikling i stort set alle brancher herunder håndværk, bygge og anlæg. I godt 15 år har Dan arbejdet som erhvervschef på to kommuners erhvervskontorer og har dermed haft et meget direkte og udviklende samarbejde med et meget stort antal virksomheder. Dan har også en baggrund som rådgivende konsulent, IT-konsulent og sælger og som marketingansvarlig.

I dag arbejder Dan med bæredygtighed i alle brancher.

”Jeg ser en meget klar udvikling af virksomheders fokus på bæredygtighed både i eget regi og i branchen generelt. Ikke alle danske virksomheder er direkte berørt af lovkrav, men udviklingen går i den retning. Det betyder en stigende modenhed for at anvende biogene materialer i byggefagene. Der er ingen tvivl om, at renoveringsarbejde af bevaringsværdige bygninger netop er bæredygtigt og derfor er langt foran den del af nybyggeri, hvor der benyttes af nye og miljøbelastende materialer som stål og beton.”

Byghåndværk skal motivere byggebranchen

”I min optik er alt velopført byggeri sundt og bevaringsværdigt. I særdeleshed i en bæredygtigheds-kontekst. Jeg mener, vi er i en position, hvor vi kan være med til at motivere byggebranchen til i langt højere grad at tænke i renovering og restaurering af eksisterende bygninger og i at anvende genbrugs- og andre mere miljørigtige materialer i deres projekter.”

Da Dan ikke har direkte rødder i håndværksmæssige fag eller byggebranchen som sådan, er det mere den strategiske og bæredygtige dagsorden, som han byder ind med. Han har gjort sig nogle tanker om, hvordan en organisation som vores vil kunne udvikle sig med den bæredygtighedsdagsorden, der buldrer ind i erhvervslivet i takt med at nye love træder i kraft på området.

”Som i alle andre brancher er det miljørigtige valg stadig det dyre valg for kunderne. Men det vil ændre sig i takt med, at der helt sikkert kommer afgifter på de mest miljøbelastende produkter, og at der kommer et større marked for genbrugte og mere miljøvenlige materialer. Netop det vil jeg gerne være med til at sætte mit aftryk på gennem mit virke som formand for netværket Byghåndværks bestyrelse.”

Dan Skovgaard fortsætter: ”Hvis vi kan række ud efter andre stolte håndværkere og rådgivere, som vil sætte en ære i at renovere og bygge bæredygtigt, er jeg sikker på, at vi vil appellere til en større målgruppe og dermed være med til at påvirke dagsordenen på området.”

FN’s verdensmål påvirker os alle

Som konsulent i organisationen FN17 Business har han ansvar for både salg og implementering af bæredygtighedsforløb for kunderne. Der tages afsæt i FN’s 17 verdensmål og ESG*-dagsordenen, og kunderne får en stærk bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapportering ud af samarbejdet.

”Samarbejde virker som en oplagt vej at gå for vores organisation. Det ligger helt i tråd med mit foretrukne verdensmål 17 – ”Partnerskaber for handling”. Ingen kan helt alene skabe de store forandringer. Det sker kun i stærkt forankrede samarbejder og partnerskaber. Vi skal dyrke samarbejder med andre organisationer, der har samme mindset som os, og ikke være bange for, at vi taber noget ved det.”

FAKTA OM DAN SKOVGAARD

Dan er 55 år og bor i Lystrup nord for Aarhus med sin hustru Annette. De 3 børn er flyttet hjemmefra, så ud over sit spændende arbejde, bruger han bl.a. fritiden på efteruddannelse, herunder en bestyrelsesuddannelse, strategi implementering og en mini-MBA i bæredygtighed. Det er alle sammen relevante kvaliteter i forhold til at udfylde rollen som bestyrelsesformand i Byghåndværk, og vi gælder os til samarbejdet.

*ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). [kilde: Dansk Erhverv]

Rokade i Byghåndværks bestyrelse giver plads til nye ansigter

Dan Skovgaard har ved Byghåndværks generalforsamling i juni måned fået den spændende opgave at sidde for bordenden i organisationens bestyrelse som formand. Han er dermed blevet den nye spilfordeler på de interessante udviklingsopgaver, der venter forude.

Rokaden i bestyrelsen sker dels, fordi vi har et stort ønske om at løfte Byghåndværk til nye højder. Her kommer Dans kompetencer til sin ret, da han kan komme med nye og lidt anderledes input fra andre brancher. Dels er der stor travlhed hos medstifterne af organisationen. Dette betød, at Jesper Bach ønskede at afgive formandskasketten, samt at Mads Okking ønskede at udtræde af bestyrelsen. Mads blev erstattet af Hans Bøjlund Andersen. Jesper bliver i bestyrelsen, men nu som menigt medlem.

I bygningskultursammenhæng er Dan et ubeskrevet blad, og der vil sikkert ikke være mange af vores abonnenter og samarbejdspartnere, som tidligere har stødt på ham. Alligevel mener vi, at Dan er det helt rigtige valg.

Bæredygtighed på dagsordenen

Dan kommer med en solid baggrund fra erhvervsfremme på lokalt plan og erhvervsudvikling i stort set alle brancher herunder håndværk, bygge og anlæg. I godt 15 år har Dan arbejdet som erhvervschef på to kommuners erhvervskontorer og har dermed haft et meget direkte og udviklende samarbejde med et meget stort antal virksomheder. Dan har også en baggrund som rådgivende konsulent, IT-konsulent og sælger og som marketingansvarlig.

I dag arbejder Dan med bæredygtighed i alle brancher.

”Jeg ser en meget klar udvikling af virksomheders fokus på bæredygtighed både i eget regi og i branchen generelt. Ikke alle danske virksomheder er direkte berørt af lovkrav, men udviklingen går i den retning. Det betyder en stigende modenhed for at anvende biogene materialer i byggefagene. Der er ingen tvivl om, at renoveringsarbejde af bevaringsværdige bygninger netop er bæredygtigt og derfor er langt foran den del af nybyggeri, hvor der benyttes af nye og miljøbelastende materialer som stål og beton.”

Byghåndværk skal motivere byggebranchen

”I min optik er alt velopført byggeri sundt og bevaringsværdigt. I særdeleshed i en bæredygtigheds-kontekst. Jeg mener, vi er i en position, hvor vi kan være med til at motivere byggebranchen til i langt højere grad at tænke i renovering og restaurering af eksisterende bygninger og i at anvende genbrugs- og andre mere miljørigtige materialer i deres projekter.”

Da Dan ikke har direkte rødder i håndværksmæssige fag eller byggebranchen som sådan, er det mere den strategiske og bæredygtige dagsorden, som han byder ind med. Han har gjort sig nogle tanker om, hvordan en organisation som vores vil kunne udvikle sig med den bæredygtighedsdagsorden, der buldrer ind i erhvervslivet i takt med at nye love træder i kraft på området.

”Som i alle andre brancher er det miljørigtige valg stadig det dyre valg for kunderne. Men det vil ændre sig i takt med, at der helt sikkert kommer afgifter på de mest miljøbelastende produkter, og at der kommer et større marked for genbrugte og mere miljøvenlige materialer. Netop det vil jeg gerne være med til at sætte mit aftryk på gennem mit virke som formand for netværket Byghåndværks bestyrelse.”

Dan Skovgaard fortsætter: ”Hvis vi kan række ud efter andre stolte håndværkere og rådgivere, som vil sætte en ære i at renovere og bygge bæredygtigt, er jeg sikker på, at vi vil appellere til en større målgruppe og dermed være med til at påvirke dagsordenen på området.”

FN’s verdensmål påvirker os alle

Som konsulent i organisationen FN17 Business har han ansvar for både salg og implementering af bæredygtighedsforløb for kunderne. Der tages afsæt i FN’s 17 verdensmål og ESG*-dagsordenen, og kunderne får en stærk bæredygtighedsstrategi og bæredygtighedsrapportering ud af samarbejdet.

”Samarbejde virker som en oplagt vej at gå for vores organisation. Det ligger helt i tråd med mit foretrukne verdensmål 17 – ”Partnerskaber for handling”. Ingen kan helt alene skabe de store forandringer. Det sker kun i stærkt forankrede samarbejder og partnerskaber. Vi skal dyrke samarbejder med andre organisationer, der har samme mindset som os, og ikke være bange for, at vi taber noget ved det.”

FAKTA OM DAN SKOVGAARD

Dan er 55 år og bor i Lystrup nord for Aarhus med sin hustru Annette. De 3 børn er flyttet hjemmefra, så ud over sit spændende arbejde, bruger han bl.a. fritiden på efteruddannelse, herunder en bestyrelsesuddannelse, strategi implementering og en mini-MBA i bæredygtighed. Det er alle sammen relevante kvaliteter i forhold til at udfylde rollen som bestyrelsesformand i Byghåndværk, og vi gælder os til samarbejdet.

*ESG står for ’Environmental, Social og Governance’ og dækker over væsentlig information om en virksomhed indenfor miljø og klima, virksomhedens sociale/samfundsmæssige påvirkning og den generelle styring af virksomheden (governance). [kilde: Dansk Erhverv]

Udgivet af

Byghåndværk ApS

Byghåndværk – Dit netværk for bygningskultur, klimavenlige materialer og de traditionsbundne håndværk I Byghåndværk ønsker vi at bidrage til at udvikle virksomhederne og forretningsområdet for bygningskultur, traditionsbundne håndværk og klimavenlige materialer til restaurering og nybyggeri. Det gør vi ved at stimulere rekrutteringen og kompetenceudviklingen indenfor området, og ved at fortælle de gode historier, hvor din virksomhed har været med til at gøre en positiv forskel.


Gennem tværfagligt samarbejde bidrager Byghåndværk til et kvalitetsløft, bedre ressourceudnyttelse og en bedre forretningsmæssig drift hos netværkets virksomheder.


Med et abonnement på Byghåndværk får du praktiske redskaber og lettere adgang til opgaver, samarbejdspartnere, materialer, netværk og serviceydelser.


Vi tænker langsigtet og ønsker at skabe merværdi for andre end os selv. Frem for alt vil vi medvirke til at øge interessen for at restaurere, forbedre og nybygge med udgangspunkt i traditionsbundne værdier.
Jeg vil gerne ha’ nyheder!

Om byghåndværk

Byghåndværk er dit professionelle netværk for bygningskultur og traditionsbundet håndværk.

Tak til Berntsenfonden og Boligfonden Kuben for økonomisk støtte.

Kontakt

Copyright © byghaandvaerk.dk 2021

Byghåndværk logo

Tilmeld dig nu